เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

พอดแคสต์

เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

08/10/2020
147
การสื่อสารก้าวไกลและพัฒนาอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับที่หลายหน่วยงาน องค์กรทั่วโลก ต่างก็ปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการพัฒนานี้ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่นเดียวกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งมั่นปรับสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เผยแพร่ความรู้ และก่อเกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยื่นคำร้อง e-filing ผ่านเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ที่สะดวกและเป็นอีกก้าวสู่อนาคตของศาลรัฐธรรมนูญ

#e-filing #ยื่นคำร้อง #ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ #ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถติดตามฟังพอดแคสต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่  
soundcloud : https://soundcloud.com/occ_th/ek79fmt5kk2f
spotify : https://open.spotify.com/episode/0jXzsm5YRGT1EcOX2hRsGy?si=VuN4vD4wSi-ZALrpwSvf_Q
 
Back to top